FAPS-Nyt 6/2020 Husk bagom nummer på Sundhed.dk

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Som jeg skrev til jer i sidste uge, afholdt FAPS og PLO d. 20. januar en fælles konference for sundhedsvæsenets beslutningstagere, hvor vi opfordrede til en styrkelse af både almen praksis og speciallægepraksis.

I forlængelse af konferencen holdt FAPS' og PLO's bestyrelser et møde, hvor vi drøftede, hvordan vi kan hjælpe hinanden til et endnu mere smidigt samarbejde mellem de alment praktiserende læger og de praktiserende speciallæger. Der kom flere konkrete forslag på bordet, som vi har aftalt at arbejde videre med.

Her og nu er der en ting, jeg vil bede jer om, da der stadig er en del af os, som ikke har fået det gjort:
Gå ind på sundhed.dk som fagperson og udfyld oplysning om jeres direkte telefonnummer (mobil nummer eller lægetelefon). Det kan kun ses af fagpersoner, og det er en stor lettelse for de praktiserende læger, at de ikke skal sidde i telefonkø sammen med patienterne. Det kan fx være nummeret til en mobiltelefon, som altid besvares af jeres sygeplejerske eller sekretær.Og endnu en ting: Hvis en kollega fra almen praksis ringer og beder om en akut eller subakut tid til en patient, så gør alt hvad du kan for at imødekomme ønsket. Jeg ved, at mange af jer fast friholder et antal tider til akutte og subakutte patienter, og tak for det.

Hvis speciallægepraksis skal bevare og udbygge sin position i det nære sundhedsvæsen, er det vigtigt, at almen praksis fortsat ser os som deres nærmeste samarbejdspartner.

Mange hilsner

Kirsten Ilkjær, formand

Landsdækkende