FAPS-Nyt 61/2020 Sommerhilsen fra formanden

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Der har allerede været mange FAPS-Nyt i år, og her er et til, fordi jeg gerne vil nå at ønske jer alle en god sommer. Det har været et forår, som i høj grad har været præget af alle de forandringer, som corona-pandemien påførte hele sundhedsvæsenet – og hele samfundet. Fra FAPS’ side har vi tilstræbt at holde jer løbende orientereret om alle relevante udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, så hurtigt som vi selv modtog dem. Over en 2 måneders periode udsendte vi i alt 37 FAPS Nyt!

For langt de fleste tror jeg, at det var en stor lettelse, at hverdagen begyndte at ligne sig selv igen inden sommerferien indtraf - sådan har jeg det i hvert fald selv. Men når jeg reflekterer over forårets hændelser, synes jeg at vi i speciallægepraksis har meget at være stolte over.

Bestyrelsen forudså, at der ville blive hårdt brug for alle læger – herunder os i FAPS. Tak til alle jer, som hurtigt meldte jer til at tage en tørn på sygehusene - hvis det blev nødvendigt. Det blev det som bekendt heldigvis ikke. Jeg håber, at I hørte sundhedsministerens tak til os på et pressemøde i marts.

Tak også til alle jer, som senere har hjulpet med til at aflaste sygehusene nu, hvor patienter visiteres fra sygehusene og ud til os i speciallægepraksis. Pukkelafviklingen fortsætter i flere specialer, også efter ferien. Det er rart at vi kan hjælpe sygehusene, men det er også en stor fordel for sektoren, at vi får en større synlighed. Det kan komme os til gavn i fremtiden. Regionernes behov for assistance fra de 15 specialer varierer: i nogle specialer har det været en udfordring at overkomme det ekstra arbejde, der er kommet, mens andre er utålmodige efter for at komme i gang. Husk at anvende koden (1017), som dokumenterer, at der er tale om udlægning fra sygehus.

Manglen på værnemidler var i foråret et altoverskyggende problem i nogle specialer. For FAPS var det magtpåliggende at søge at få problemet afhjulpet så hurtigt som muligt. Vi havde en intensiv dialog med myndighederne, som førte til en løsning, men situationen var – som det vist var tydeligt for alle - at det var et generelt samfundsproblem.

Corona-epidemien satte skub i anvendelse af videokonsultation, og mange af os bruger nu app’en MinLæge til videokonsultationer. Tak til alle der bruger den. MinLæge-appen er med til at understrege, at vi hører til i det nære sundhedsvæsen sammen med almen praksis.

Fire medlemsmøder blev aflyst i foråret. Nu glæder næstformand Niels Henrik og jeg os, sammen med andre fra forhandlingsudvalget, til at afholde medlemsmøderne i september. Husk at tilmelde jer via linket i den invitation, vi udsendte pr. mail d. 19. juni 2020.

På medlemsmøderne fortæller vi om de alment praktiserende lægers syn på os praktiserende speciallæger og drøfter, hvordan de 2 dele af praksissektoren kan arbejde endnu bedre sammen. Og så tager vi fat på en drøftelse af den kommende overenskomst, som skal forhandles i 2021. Så der er god grund til at deltage.

Men inden vi når dertil, vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer!

De bedste hilsner
Kirsten

Formand for FAPS

Landsdækkende