FAPS-Nyt 51/2020 Økonomirammen: Endelig opgørelse for det afsluttede protokollatår april 19 – december 19

Nyhed Faps-Nyt

Der foreligger nu en endelig opgørelse af økonomirammen for det senest afsluttede protokollatår, som vedrørte perioden 1. april til 31. december 2019.

Kære kollega

Der foreligger nu en endelig opgørelse af økonomirammen for det senest afsluttede protokollatår, som vedrørte perioden 1. april til 31. december 2019.

Som du måske husker, var der ekstraordinært tale om et protokollatår på 9 måneder, hvilket skyldes, at vi fremadrettet har omlagt protokollatet til kalenderåret. Omlægningen til kalenderår giver nogle praktiske fordele, men har i øvrigt ingen betydning for os som praktiserende speciallæger.

Den endelige opgørelse for det afsluttede protokollatår viser, at økonomirammen er overholdt med et lille underforbrug på 7,1 mio. kr., svarende til 0,3 %. Det vil sige, at vi har overholdt vores forpligtelse til at overholde økonomirammen så præcist, som det næsten er muligt.

Bedste hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS

Landsdækkende