FAPS-Nyt 103/2020 Julehilsen fra FAPS Formandskab

Nyhed Faps-Nyt

Kære FAPS’ere

I Altinget kunne man i starten af december læse, at 2020 har været et mærkeligt år…

Og ja, det har været et mærkeligt år. For os alle sammen.
Men også et år, hvor sundhedssektoren er blevet hørt, set og påskønnet i ny og måske endnu højere grad. COVID 19 har gjort os alle bevidste om, at alt ikke altid er givet. Og at sundhed og vi, der arbejder i sundhedssektoren, har en vigtig funktion - og at vores samarbejde på tværs af sektorer er en nødvendighed, også i fremtiden.

Også FAPS og især FAPS´ medlemmer er blevet set og hørt på en ny måde. Vi har hjulpet, hvor det var muligt at hjælpe. Mange af os har stillet os til rådighed som nødbemanding. Og vi har tilbudt at hjælpe med at afvikle pukler. Behandlingspukler, som vore kolleger på sygehusene har haft svært ved at nå, og som noget helt nyt har haft mulighed for at henvise til os i speciallægepraksis. Tak til alle de mange kollegaer, som har bidraget til at denne aftale har fungeret.

Det har i høj grad været medvirkende til at placere speciallægepraksis som en del af et integreret sundhedsvæsen. Vi er blevet opfattet som ansvarlige, solidariske og kompetente. Noget vi skulle mene var en selvfølge, men som måske ikke altid er så givet, når vi bliver set på udefra.

Vi står overfor overenskomstforhandlinger i 2021. Meget af den dialog, der er opstået i kølvandet på COVID 19, og mange af de tanker vi har nedfældet i vores visionspapir, og som vi har diskuteret med Danske Regioner, håber vi at kunne tage med os over i OK21. Vi håber også, at vi sammen kan udvikle os og vores klinikker og fortsat være en integreret del af et sundhedsvæsen i forandring.

Vi tror på, at 2021 bliver et år, hvor vi alle kan ses mere. Ikke kun virtuelt. Hvor COVID 19 ikke længere er det primære sundhedsemne.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Ann-Louise og Per

Landsdækkende