Ansatte i kommuner - lønninger pr. 1. oktober 2022

Reguleringssats: 1,494018

  Månedsløn  
Grundløn (løntrin 51) 52.852,67
Socialoverlæge 63.074,25

 

Kommuner - overenskomstansatte (1)

  Månedsløn
Grundløn 53.551,42
Kvalifikationsløn
Speciallægeuddannelse 57.991,17
Tillæg for gennemført kursus (KS-lægekursus) 60.294,42
Overlæge 63.878,17
Tillæg for gennemført kursus (KS-lægekursus) 66.181,42

Noter:
(1) Arbejdsgiver indbetaler 18,18 % af grundløn og tillæg til Lægernes Pensionskasse.
Den del af pensionen som overstiger 18,26 % kan udbetales, jf. §12 i overenskomsten om fritvalgsordning.