Sygdom og fravær som kommunalt ansat

For kommunallæger gælder vilkår efter Funktionærlovens bestemmelser.

Det vil sige, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom.