Foreningen af Pensionerede Læger i Region Nordjylland

Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) arbejder aktivt for dine interesser som pensioneret læge i regionen. Foreningen bidrager desuden til at skabe faglige, sociale og kulturelle netværk blandt medlemmerne.

Kære medlem af FPL Nordjylland

Lægeforeningen Nordjylland vil hermed bekendtgøre, at Per Gandrup er genvalgt til bestyrelsen i FPL Nordjylland og Mads Mark som 1. suppleant og Peter Matzen som 2. suppleant. 

Se kandidaternes valgoplæg her.

Oversigt over arrangementer for FPL Nordjylland kan ses her