Foreningen af Pensionerede Læger i Region Midtjylland

Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) arbejder aktivt for dine interesser som pensioneret læge i regionen. Foreningen bidrager desuden til at skabe faglige, sociale og kulturelle netværk blandt medlemmerne.

Ny suppleant i FPL Midtjylland 

Egon Juul-Andersen er ny suppleant i Midtjylland.
Læs hans motivation her:
Født 1942 Kandidat fra Aarhus vinteren 1970. 1973-2014 praktiserende læge i Brabrand. Jeg har været i organisationsarbejde for praktiserende læger siden 1985. Formand i amt og region, bestyrelsesmedlem i PLO og mange tillidsposter, bl.a. 1996-2010 det kollegiale netværk. Jeg synes pensionerede læger skal ses som en ressource og behandles som sådan i lægeforeningen. I øvrigt skal foreningen skabe mulighed for mødeaktivitet og socialt samvær – vi slipper jo aldrig interessen for lægefaget og lægens placering i samfundet.

Oversigt over FPL's arrangementer i Region Midtjylland