Foreningen af Pensionerede Læger i Region Midtjylland

Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) arbejder aktivt for dine interesser som pensioneret læge i regionen. Foreningen bidrager desuden til at skabe faglige, sociale og kulturelle netværk blandt medlemmerne.

Kære medlem af FPL Midtjylland

Lægeforeningen Midtjylland vil hermed bekendtgøre, at Egon Juul-Andersen og Peder Charles er valgt til bestyrelsen i FPL Midtjylland og Mogens Kehler og Tom Krintel Petersen er blevet suppleanter. Tillykke med valget.