Forebyggelse: Alkohol

Sæt et tydeligt mål om at nedbringe børn og unges alkoholforbrug:

  1. Hæv grænsen for salg af alle typer alkohol til 18 år
  2. Håndhæv forbuddet mod salg af alkohol til børn og unge
  3. Indfør minimumspriser
  4. Alkohol ud af ungdomsuddannelser
  5. Luk ned for markedsføring af alkohol målrettet til børn og unge

15 åriges alkoholforbrug