Forebyggelse

Alt for mange danskere rammes i dag af sygdomme, som kunne være undgået. Derfor skal indsatsen for at forebygge sygdom styrkes markant. Alle borgere skal have let adgang til effektive forebyggelsetilbud og der skal sikres omgivelser, som understøtter en sund livsstil. Samtidig skal der gøres en særlig indsats for de ressourcesvage grupper med flest sundhedsproblemer.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Afgifterne på tobak og alkohol skal øges markant.
  • Der skal opstilles forpligtende nationale mål for at få nedbragt andelen af især unge rygere.
  • Flere tilbud om hjælp til at kvitte rygning.
  • Klare rammer for alkoholindtagelse på uddannelsesinstitutioner, klubber, sportsforeninger mv.
  • Der skal være bedre rammer for motion og bevægelse.
  • Hurtig hjælp til børn og unge med psykiske problemer.

Alkohol

Tobak og nikotin

Mental sundhed

Infektioner og smittespredning

Fødevarer