Forebyg ulighed i sundhed med en folkesundhedslov

Personer med kortere uddannelse oplever mere sygdom, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere end personer med længere uddannelse. Uligheden starter tidligt, allerede inden fødsel, og forstærkes gennem hele livet af faktorer som familie-, skole-, bolig- og arbejdsmarkedsforhold. Sundhedsvæsenet ser ofte først konsekvenserne, når personen – typisk i voksenalderen – har udviklet alvorlige sundhedsproblemer, og der er det svært at ændre fundamentale forudsætninger for et sundt liv uden sygdom (9).   

Lægeforeningens forslag
Hvis uligheden skal reduceres, er det derfor afgørende at arbejde ud fra et forebyggelsesperspektiv på tværs af sektorer, myndigheder og politikområder. Det kan en folkesundhedslov facilitere (10). Med en folkesundhedslov i Danmark vil målet om lighed i sundhed blive løftet op på den politiske dagsorden og sikre et tværgående ansvar. Et godt helbred er ikke kun et mål i sig selv, men også et middel til et bedre uddannelsesforløb og indsats på arbejdsmarkedet, så også derfor er en folkesundhedslov relevant på mange politikområder. Endelig bør en folkesundhedslov bidrage til at eliminere den børnefattigdom, som vi ved er skadelig for børns helbred på både kort og lang sigt (11).  

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her