Folkeskolen, attest om sygefravær

Indeks 
folkeskolen, attest om sygefravær
Kategori 
Fri attest
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Skole
Betales af 
Patienten
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Der er ikke aftalt attester til Folkeskolen - hverken ifm. sygdom eller fritagelse for idrætsundervisning. Hvis skolen ønsker attestation for folkeskoleelever, må det ske i form af en fri attest og honorar efter tidsforbrug, som eleven selv betaler.