Fokusér på det nære sundhedsvæsen

4. september 2015 i Altinget

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Kære Sophie

Efteråret står for døren, og det er nu, at den politiske sæson for alvor sparkes i gang.

Som ansvarlig minister for sundhedsområdet spiller du en af de vigtigste positioner på regeringens hold.

Det er en vanskelig plads, som kræver både overblik, en god teknik og ikke mindst en stor portion fightervilje.

Modstanderne er mange og stærke, og betingelserne for at spille godt er også udfordret. Først og fremmest vokser sundhedsvæsenets medicinudgifter eksplosivt i de her år. Nye og bedre, men også dyrere medicin og behandlingsformer kommer på markedet.

Der bliver også flere og flere ældre medicinske patienter.

Patienterne skal væk fra ingenmandsland

For Lægeforeningen er en helt afgørende betingelse for, at du kan opnå gode resultater, at du får skabt bedre sammenhæng mellem den stadig mere specialiserede behandling på sygehusene og tilbuddene i det nære sundhedsvæsen.

I alt for mange år har man ofte hørt om, at patienter havner i ingenmandsland, hvor de bliver fanget mellem sektorerne.

Det problem vil kun vokse, og nederlagene bliver flere og flere, hvis der ikke sættes ind snart.

Samtidig skal det nære sundhedsvæsen kunne løse stadig flere opgaver, som tidligere blev klaret på sygehusene – både forebyggelse, undersøgelser, behandling og genoptræning.

Der mangler også læger – især i yderområderne. Her er der også relativt flest udsatte familier og ældre og en overrepræsentation af rygere og overvægtige.

Langt fra alle kommuner er oppe i gear, når det gælder sundhedsområdet. Hvis ikke det nære sundhedsvæsen er rustet til at give patienterne de nødvendige tilbud, når de udskrives, så giver den nye sygehusstruktur ikke mening.

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Derfor er der mere end nogensinde brug for den plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som din regering da også har på taktiktavlen i jeres regeringsgrundlag.

Men det er vigtigt, at planen bliver til virkelighed.

Vi skal sikre, at der overalt i landet er tilstrækkeligt med gode, nære sundhedstilbud på højt fagligt niveau, og det er dig og din regering, som skal sætte jer i spidsen for det nye spilkoncept og skabe rammerne for, at det også kan lade sig gøre. 

Vi skal arbejde sammen

Men når jeg alligevel skriver ”vi”, så er det ikke tilfældigt, for regeringen kan ikke magte at løse de udfordringer alene.

Det kræver et tæt samspil mellem sygehuse, praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og de kommunale sundhedstilbud.

Alle har en vigtig rolle på holdet, og spillet kommer simpelthen ikke til at fungere, hvis alle ikke er med.

Af den grund er det foruroligende, at det udvalg, som ifølge den netop indgående aftale om regionernes økonomi for 2016, skal tage første spark mod planen for det nære sundhedsvæsen, kun skal omfatte ministerier, KL og Danske Regioner.

De sundhedsfaglige organisationer er indtil videre ikke inviteret med i arbejdet.

Det er læger og andre sundhedsprofessionelle, der kender hverdagen i sundhedsvæsenet. Det er dem, som har kontakten til patienterne og kender de problemer, der opstår. Det er også dem, som skal føre udvalgets beslutninger ud i livet og sørge for, at resultaterne kommer i hus.

Med til arbejdet hører også, at der skal tages nogle faglige diskussioner af, hvor og hvordan de forskellige patienter bliver behandlet bedst muligt. Hvis ikke vi skal komme bagud fra start, er det derfor det eneste rigtige, at de sundhedsfaglige organisationer kommer med i udvalgsarbejdet.