Følg med i Lægemødet på livestream

På fredag og lørdag den 11. og 12. juni afholder Lægeforeningen sit årlige repræsentantskabsmøde, Lægemøde, i København.

Her vil der være debatter, plenumdrøftelser og workshops om en lang række emner som lægefaglighed, opfølgning på Covid-19, social ulighed i sundhed, psykiatri og meget mere, hvor repræsentantskabet kan lytte med og give input til foreningens videre arbejde.

Du kan følge med i Lægemødet via livestream på lægemøde.dk, hvor du også finder programmet.

Alle fælles sessioner på Lægemødet livestreames - følg med på lægemøde.dk