Fødselstidspunkt - forventet

Indeks 
fødselstidspunkt - forventet
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Forklaring
Arbejdsgiveren har krav på fra den gravide medarbejder at få oplyst det forventede fødselstidspunkt.

Det kan ske på følgende vis:

Medarbejderen kan fremvise kopi af øverste del af svangrejournalen, hvor forventet termin er anført. Der medtages ikke helbredsoplysninger, idet arbejdsgiver ikke har ret til indsigt i disse.
Hvis arbejdsgiveren ønsker en lægelig udtalelse om forventet termin, kan en sådan - efter skriftlig anmodning - afgives af patientens læge. Erklæringen skrives i så fald på lægens eget brevpapir, og honoraret betales af arbejdsgiveren efter regning.