FMK

Anmærkning til overenskomstens § 38 – FMK

På forhandlingsmøde mellem FAPS og RLTN den 17. december 2015 blev det drøftet, at der i forbindelse med den redaktionelle gennemgang af overenskomsten var sket en ændring i formuleringen af § 38 Det fælles medicinkort (FMK), hvis indhold ikke var tilsigtet.

Overenskomstparterne besluttede derfor, at nedenstående passus anføres som en anmærkning til den gældende § 38. Der foretages ikke hermed nogen ændring i tidligere meddelte dispensationer.

Anmærkning til § 38:

Speciallægen er forpligtet til at anvende data fra patientens fælles medicinkort via speciallægens journalssystem, således at speciallægen kan orientere sig om patientens nuværende medicin og anvende FMK i forbindelse med ordination af ny medicin.