Fælles medicinkort (FMK)

De gældende aftaler om det fælles medicinkort (FMK) er indgået mellem KL, Danske Regioner og PLO.

Formålet med at registrere lægemiddel- og vaccinationsoplysninger er at give sundhedspersoners adgang til borgernes oplysninger med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet.

Find mere information om: