Find din TR

Gå til Min side for at finde kontaktoplysninger på de tillidsvalgte - på Min side skal du klikke på Mit medlemskab.

Yngre Læger har en række lokale repræsentanter, du kan kontakte, hvis du har spørgsmål, problemer eller lyst til at være faglig aktiv:

  • På de fleste afdelinger findes en tillidsrepræsentant
  • På sygehusene findes et Yngre Lægeråd
  • I regionerne findes ligeledes et Yngre Lægeråd 
  • For statsansatte findes "Yngre Læger i Staten"

Se her, hvem der sidder i Yngre Lægers repræsentantskab.

Lægeforeningen NordjyllandLægeforeningen MidtjyllandLægeforeningen SyddanmarkLægeforeningen SjællandLægeforeningen HovedstadenFærøerneGrønlandStaten