Finansiering

For at blive indskrevet som ph.d.-studerende skal du have finansieringen på plads, så du er sikret løn under hele ph.d.-forløbet.

Der er flere forskellige måder at finansiere et ph.d.-forløb:

Fuldt stipendium fra universitetet

Fakultetet dækker alle udgifter til løn. Du kan blive ansat på fakultetet som ph.d.-stipendiat i overensstemmelse med overenskomsten for akademikere i staten. Hvis det er nødvendigt for din ph.d. at udføre arbejdet på en sygehusafdeling, og denne afdeling udgør din ledelse i dagligdagen, bør din ansættelse ske ved regionen og efter Yngre Lægers overenskomst med Danske Regioner.

Delfinansieret stipendium

Udgifterne dækkes delvist af fakultetet og delvist af en anden part. Du bliver ansat ved den myndighed, der har instruktionsbeføjelsen over dig i din ansættelse. Dvs. enten på universitetet eller fx ved regionen, alt efter hvor din daglige ledelse under din ph.d. er.

Regional eller anden finansiering

En sygehusafdeling, en fond eller anden part dækker alle udgifter. Denne form for finansiering kan forekomme både i forbindelse med ansættelse på et sygehus og på fakultetet. Hvis du bliver ansat på sygehuset, vil du være omfattet af Yngre Lægers overenskomst med Danske Regioner. Hvis du bliver ansat på universitetet, vil du være omfattet af overenskomst for akademikere i staten.

Det Frie Forskningsråd

Du kan også søge midler hos Det Frie Forskningsråd. Her er ansøgningsfrist hhv. slutningen af april og oktober, men du kan også i særlige tilfælde sende en hasteansøgning.

Se mere om finansieringen af din ph.d. hos de fire ph.d.-skoler:

Administration af midler til ph.d.

Det er oftest universitetet eller regionen, der er modtager af og administrator for de midler, der bruges på din ph.d. Det er derfor også universitetet eller sygehusadministrationen, der bestemmer, hvordan midlerne må anvendes, - både til din løn og andre udgifter i dit forløb.