Feriedagpenge fra A-kassen efter barsel

Som yngre læge på barselsorlov optjener man feriegodtgørelse for den periode, hvor man oppebærer fuld løn. I den efterfølgende periode på barselsdagpenge optjener man endvidere feriegodtgørelse af eget pensionsbidraget, selvom der her er tale om et meget lille beløb.

Det har affødt spørgsmål om retten til feriedagpenge fra a-kassen, idet man normalt ikke kan få feriedagpenge fra a-kassen, hvis man har feriegodtgørelse fra en lønnet beskæftigelse.

Men ifølge dagpengereglerne har man i den situation alligevel ret til feriedagpenge fra a-kassen.

Når man afholder barsel med barselsdagpenge fra kommunen, så optjener man således ret til feriedagpenge fra a-kassen, og det er i den forbindelse uden betydning, at man formelt set i nogle af feriedagene både får feriedagpenge og feriegodtgørelse.

Man kan først få udbetalt feriedagpengene fra a-kassen, når man har afholdt feriedagene fra den lønnede beskæftigelse - dvs. forskellen mellem 25 feriedage og de optjente feriedage fra a-kassen.

Det er selvfølgelig en betingelse for feriedagpenge fra a-kassen, at man er dagpengeberettiget medlem af a-kassen.

Eksempel:
En yngre læge har været på barsel i 1 år og har i den forbindelse optjent 25 feriedage, hvoraf nogle af dagene er optjent i den ikke-lønnede del af barselsorloven (men med barselsdagpenge fra kommunen samt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren). Den yngre læge har samtidig optjent ret til 10 feriedage fra a-kassen for perioden på barselsdagpenge.

Hun skal først afholde de (25 minus 10) 15 feriedage med feriegodtgørelse. For de resterende 10 feriedage kan hun herefter få både feriedagpenge fra a-kassen samt få udbetalt den resterende feriegodtgørelse.