Ferie som statsansat yngre læge

Er du ansat i staten, har du som udgangspunkt løn under ferie. Se ferieaftale og vejledning.

Ferie med feriegodtgørelse

Ønsker du i stedet at holde ferie med feriegodtgørelse, kan det godt lade sig gøre.
 
Hvis du ønsker at skifte til ferie med feriegodtgørelse, skal du sige det til din chef før optjeningsårets begyndelse, det vil sige senest 31. december. Så vil det få virkning for det ferieår, der begynder 1. maj 2015. I det ferieår, der går fra 1. maj 2014 til 30. april 2015 vil du stadig være omfattet af ferie med løn.
 
Hvis du skifter til feriegodtgørelse, skal du være opmærksom på, at feriegodtgørelsen er på 12 pct. af lønnen i optjeningsåret.

Som nyuddannet har du ret til fem feriedage i det første ansættelsesår

Som en del af OK 18-forhandlingerne får nyuddannede i staten ret til fem feriedage. Se mere her.