Ferie og sygdom, attestation

Indeks 
sygemelding i ferieperiode, ferie og sygdom
Kategori 
Fri attest
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

I visse situationer retter arbejdsgivere selv henvendelse til arbejdstagerens læge med anmodning om at få en attestation om, at en arbejdstager kunne have afholdt ferie i en periode, hvor denne var sygemeldt.

Som udgangspunkt bør lægen afholde sig fra at attestere dette. Hvis en sådan sag får et retsligt efterspil vil lægen kunne pålægges vidnepligt, så en erklæring af denne art bør kun afgives over for retten i denne sammenhæng.

Lægen kan derfor ikke udtale sig over for arbejdsgiveren om spørgsmålet - jf. Funktionærlovens bestemmelse.