Ferie i KBU

Selvom du ikke har optjent feriepenge, har du samme ret som andre ansatte til at holde ferie.

Under ferien bliver du trukket i løn.

Hvis du ikke har optjent feriepenge, kan du ikke pålægges at holde ferie. Der er dog en undtagelse, hvis der er tale om kollektiv ferielukning, dvs. hvor hele arbejdspladsen holder ferielukket.

Ferien skal varsles

Arbejdsgiveren skal naturligvis opfylde de almindelige varslingsregler, det gælder for ferie. Dvs. hovedferien (3 sammenhængende ugers ferie) skal varsles med 3 måneder og restferie med 1 måned. Hvis varslet ikke overholdes, kan du ikke pålægges at holde ferie. Læs mere om ferie.

Overgang til ny ferieaftale - samtidighedsferie

Hele det danske arbejdsmarked overgår til nye ferieregler 1. september 2020, hvor man overgår til såkaldt samtidighedsferie. Dvs. man afholder ferie, samtidig med at man optjener den.

Du kan læse mere om de nye ferieregler og overgangsordning - klik her.