Ferie og KBU i almen praksis

Praksis holder ferielukket

Når du er ansat i almen praksis som led i din kliniske basisuddannelse, kan du komme ud for, at praksis holder ferielukket. Hvis du har optjent feriepenge, kan tutorlægen pålægge dig at holde ferie, mens praksis er lukket, medmindre I aftaler noget andet.

Ferien skal varsles

Tutorlægen skal naturligvis opfylde de almindelige varslingsregler, der gælder for ferien. Dvs. han skal varsle hovedferien (3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj – 30. september) med 3 måneder og restferien med 1 måned. Hvis varslet ikke overholdes, kan du ikke blive pålagt at holde ferien.

Ikke optjent feriepenge

Har du ikke optjent feriepenge, kan du ikke blive pålagt at holde ferie, mens praksis er lukket. Bliver det aktuelt, skal du henvende dig til videreuddannelsesrådet/KBU-koordinatoren, som så vil anvise dig andet arbejde i lukkeperioden.