Ferie for kommunalt ansatte

En ansat, der har været beskæftiget i kommunen i hele optjeningsåret har ret til at holde 6 ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse i det efterfølgende ferieår. Hovedferien af mindst 3 ugers varighed skal gives samlet inden for ferieperioden med mindre andet aftales.

Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til arbejdets udførelse så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie.

Du kan læse mere om regler for afholdelse af ferie her.