Ferie 1. maj/grundlovsdag

1. maj og Grundlovsdag (5. juni) er almindelige arbejdsdage, hvis de falder på en hverdag.

Der kan dog være lokale kutymer for frihed med løn på disse dage. Det kan skyldes, at andre medarbejdergrupper i staten i henhold til deres overenskomst har aftalt fri med løn de pågældende dage.

Hvis en arbejdsgiver vælger at holde din arbejdsplads lukket 1. maj og Grundlovsdag, kan du som overlæge eller stabslæge pålægges at holde en feriedag – eventuelt afvikle afspadsering – den pågældende dag.

Hvis arbejdsgiveren kræver, at der skal holdes ferie på disse dage, skal det varsles med mindst 1 måned.