FEA - frivilligt ekstra arbejde og meraktivitet

Der opstår jævnligt situationer, hvor ledelse og medarbejdere gerne vil indgå en aftale om frivilligt ekstraarbejde – en FEA-aftale. Eksempler på FEA-aftaler kan være situationer, hvor der er ventelister, som skal nedbringes, produktionskrav, der skal overholdes eller lignende.

Aftalerne skal godkendes af Yngre Læger

Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter er afgørende for at få de bedst mulige FEA-aftaler, og man kan blive involveret på forskellig vis. I nogle situationer er der en længere lokal forhandling, andre gange kommer der et udkast fra ledelsen. I alle tilfælde vil det være Yngre Lægers Forhandlingsdelegation, som godkender FEA-aftalen efter indstilling fra fællestillidsrepræsentanten.

Vejledning

Yngre Læger har udarbejdet en vejledning, der giver gode råd og anbefalinger til fællestillidsrepræsentanterne i forbindelse med indholdet i de konkrete aftaler. Her kan du også finde timelønssatser mv. Er du fællestillidsrepræsentant, er det en god ide at have læst vejledningen, inden du sender aftalen til godkendelse i Yngre Læger.

Vacanceaftaler

FEA-aftaler er ikke det samme som vakanceaftaler, som er aftaler, der kan indgås, når der ikke er det normerede antal læger i et vagtlag.