FEA Frivilligt ekstraarbejde

Hvis du som overlæge påtager dig frivilligt ekstraarbejde, og der ikke er indgået en FEA-aftale på sygehuset, skal du være opmærksom på honoreringen. Honoreringen pr. time for frivilligt ekstraarbejde bør ikke være ringere end den honorering, du ville få, hvis du blev pålagt at udføre arbejdet som merarbejde.

Det er ikke i alle regioner, der er indgået aftaler med FAS om FEA.

Kontakt den lokale tillidsrepræsentant, hvis du bliver tilbudt en FEA-aftale.