Fastansat speciallæge i almen praksis

Fra 1. april 2011 kan en speciallæge i almen medicin blive ansat i en tidsubegrænset stilling i almen praksis.

Kontakt altid Yngre Lægers sekretariat!
Der er ingen overenskomst på området, og du skal derfor selv indgå en ansættelseskontrakt med praksis. 

For at få en ansættelsesaftale, der svarer til forholdene for en afdelingslæge, anbefaler vi, at du kontakter Yngre Lægers sekretariat og får hjælp og vejledning, inden du forhandler kontrakt.

Kontakt:
Sven-Erik Tensing
35 44 84 37 / eller mail svt.yl@dadl.dk.

Det er vigtigt, at kontrakten omfatter forholdene omkring sygdom, barsel, ferie, efteruddannelse mv. Det er Yngre Lægers opfattelse, at ansættelsesforholdene som minimum skal være de samme som for en afdelingslæge.

Yngre Læger har lavet en faktaliste med forhold, du især skal være opmærksom på. Kontakt dog under alle omstændigheder Yngre Læger, inden du indgår kontrakten.