Fastansættelse på 1. reservelægevilkår

Sygehusoverenskomsten åbner mulighed for fastansættelse af 1. reservelæger i ganske særlige tilfælde. Speciallæger i almen medicin samt læger, for hvem opnåelse af speciallægeanerkendelse ikke skønnes mulig, kan ansættes tidsubegrænset i en ikke-enkeltstillingsklassificeret stilling som 1. reservelæge.

Der skal i hvert enkelt tilfælde indgås en aftale mellem regionen og Yngre Læger. Det er vigtigt at understrege, at dispensationen gives til konkrete personer og stillinger, og der kan derfor ikke aftales, at f.eks. bagvagtslaget på et givet sygehus konverteres til tidsubegrænsede 1. reservelægestillinger.

Der er principielt to forhold, der skal vurderes ved en ansøgning om en fastansat 1. reservelæge:

1) Stillingens art og 
2) Lægens baggrund.

Stillingens art

Fastansættelse på 1. reservelægevilkår bør kun komme på tale, hvor stillingen ikke har nogen uddannelsesmæssig værdi, og hvor det ikke er muligt at besætte stillingen på afdelingslæge- eller overlægeniveau.

Lægens baggrund

Den generelle politik er, at alle læger i sygehusvæsenet skal uddannes til speciallæger. Hverken Yngre Læger eller arbejdsgiverne er interesserede i, at der sker fastansættelse i større stil af læger, der ikke er speciallæger. For at kunne få dispensation til en tidsudbegrænset 1. reservelægestilling må lægen derfor enten være speciallæge i almen medicin eller være uden udsigt til at få en speciallægeanerkendelse.

Kriterier og procedurer for fastansættelse på 1. reservelægevilkår

Yngre Lægers bestyrelse har vedtaget en procedure for fastansættelse på 1. reservelægevilkår samt nogle kriterier for bedømmelsen af, om der er udsigt til en speciallægeanerkendelse.

Speciallæger i almen medicin

Ved lønmæssig ændring af ikke-enkeltstillingsklassificeret reservelægestilling til 1. reservelægestilling

1) Forhåndsgodkendelse i Yngre Læger af at stillingen opslås med henblik på tidsubegrænset ansættelse på 1. reservelægeniveau.

2) Opslag af stillingen. I opslaget anføres, at stillingen tænkes tidsubegrænset besat med speciallæge i almen medicin/eventuelt en ikke-speciallæge efter aftale mellem regionen og Yngre Læger.

3) Der indgås konkret aftale med regionen og besættes på 1.reservelægevilkår.

Aktuel 1. reservelægestilling

1) I stillingsopslaget anføres, at hvis der ikke er ansøgere, der mangler dette element i deres speciallægeuddannelse, kan stillingen besættes tidsubegrænset med en speciallæge i almen medicin/eventuelt en ikke-speciallæge efter aftale mellem regionen og Yngre Læger.

2) Det sikres via Yngre Lægerådet, at der ikke er stillingsansøgere, der mangler dette element i deres speciallægeuddannelse. Samtidig sikres, at stillingen ikke skal anvendes til uddannelsesformål inden for overskuelig tid.

3) Hvis ingen ansøgere i henhold til punkt 2 kan stillingen besættes tidsubegrænset på 1. reservelægevilkår. Konkret aftale mellem regionen og Yngre Læger indgås.

Ikke-speciallæger

Ved lønmæssig ændring af ikke-uddannelsestællende reservelægestilling til 1.reservelægestilling

1) Forhåndsgodkendelse i Yngre Læger af at stillingen opslås med henblik på tidsubegrænset ansættelse på 1.reservelægevilkår.

2) Eventuel forhåndsvurdering af konkret stillingsansøger i Yngre Læger.

3) Opslag af stillingen. I stillingsopslaget anføres, at stillingen tænkes tidsubegrænset besat med ikke-speciallæge/eventuelt en speciallæge i almen medicin efter aftale mellem regionen og Yngre Læger.

4) Konkret vurdering i Yngre Læger af ansøgeren. Der vurderes om den uddannelsesmæssige baggrund indikerer, at det ikke forekommer sandsynligt, at speciallægeanerkendelse vil blive opnået samt om ansøgeren mindst er 15-års kandidat og/eller er fyldt 50 år.

5) Hvis punkt 4 falder positivt ud ansættes ansøgeren tidsubegrænset på 1.reservelæge vilkår. Konkret aftale mellem regionen og Yngre Læger indgås.

Aktuel 1. reservelægestilling

1) Eventuel forhåndsvurdering af konkret stillingsansøger i Yngre Læger.

2) I opslaget anføres, at hvis der ikke er ansøgere, der mangler dette element i deres speciallægeuddannelse, kan stillingen besættes tidsubegrænset med en ikke speciallæge/eventuelt en speciallæge i almen medicin efter aftale mellem regionen og Yngre Læger.

3) Det sikres via Yngre Lægerådet, at der ikke er stillingsansøgere, der mangler dette element i deres speciallægeuddannelse. Samtidig sikres, at stillingen ikke skal anvendes til uddannelsesformål inden for overskuelig tid.

4) Hvis ingen ansøgere i henhold til punkt 3 gås videre til punkt 5.

5) Konkret vurdering i Yngre Læger af ansøgeren. Der vurderes, om den uddannelsesmæssige baggrund indikerer, at det ikke forekommer sandsynligt, at speciallægeanerkendelse vil blive opnået samt om ansøgeren mindst er 15-års kandidat og/eller er fyldt 50 år.

6) Hvis punkt 5 falder positivt ud, ansættes ansøgeren tidsubegrænset på 1. reservelægevilkår. Konkret aftale mellem regionen og Yngre Læger indgås.