Har du brug for hjælp?

I FAS får du kompetent og relevant rådgivning
om dit arbejdsliv, løn og overenskomst.

Kontakt os

Spil dig til et godt arbejdsmiljø

Tanker om fusion

Overlægeforeningen/FAS og Yngre læger overvejer fusion.
Følg med her vedr. baggrund, møder, tidslinje mv.

Ugeskrift for Læger

Nyheder

OK21: Markant styrkelse af sygehusenes lægelige ledelse

  • Overlægeforeningen
25. februar 2021

Afdelingerne skal fremover ledes af cheflæger med støtte af en ny gruppe af ledende overlæger, der repræsenterer indførelsen af den funktionsansvarlige overlæge på landsplan.

Pressemeddelelse: Ny fælles vision:  Danskerne skal have kortere vej til speciallæge

  • FAS
  • FAPS
23. februar 2021

Danskerne skal have kortere vej og lettere adgang til behandling hos en øjenlæge, en psykiater, en hudlæge eller en anden praktiserende speciallæge. Det fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) i deres nye fælles vision for fremtidens speciallæger, ”En fælles retning”.

Regionsforlig sikrer realløn

  • Overlægeforeningen
20. februar 2021

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfælleskabet har indgået forlig om en treårig overenskomst for de 140.000 ansatte på sygehusene og de øvrige regionale arbejdspladser.

Kommunalt forlig giver lønstigninger på 5,02 pct.

  • FAS
  • Overlægeforeningen
15. februar 2021

Kommunernes Landsforening og repræsentanter for de 500.000 kommunalt ansatte, herunder 37.000 akademikere, har indgået aftale om en ny treårig overenskomst. Aftalen giver generelle lønstigninger på 5,02 pct. og sikrer dermed reallønnen for de kommunalt ansatte.

Forlig for statsansatte sikrer realløn

  • FAS
  • Overlægeforeningen
07. februar 2021

Regeringen har indgået aftale om en treårig overenskomst med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) for statens 195.000 medarbejdere, herunder 80.000 akademikere. Forliget giver en lønstigning på 4,42 pct. til medarbejderne i staten over de næste tre år.

Husk at anmelde Covid-19 som arbejdsskade

  • Overlægeforeningen
07. februar 2021

DR fortæller i dag, at mange ikke anmelder covid-19 som en arbejdsskade, selvom de med stor sandsynlighed er smittet på jobbet. Det gælder også overlæger og andre ansatte i sundhedssektoren.