Foreningen af Speciallæger

 Mødeafregning for tabt omsætning og transport

 

OBS! Fristen for indsendelse af skemaet er 3 måneder efter mødets afholdelse. Der ydes ikke refusion, hvis fristen overskrides.
:
:
timer.

Honoraropgørelse for 2019, hvoraf det skattepligtige beløb fremgår, SKAL vedlægges

Tabt omsætning pr. time udregnes som 60% af sidste års sygesikringsomsætning – inkl. udbetalt sygehjælp fra FAS’ Fond for samme år – divideret med 2000.

 

Bilens km-tæller

km
km
km
Kr.
Kr.
OBS: Der kræves, som dokumentation, en faktura, en bon eller en kvittering på, hvad der er købt, hvor det er købt, hvornår det er købt og beløbet. På denne faktura, bon eller kvittering skal butikken/sælgers navn og cvr-nummer stå. BEMÆRK: bankkvitteringer, dankort- og Mobilpay-kvitteringer er IKKE fyldestgørende som dokumentation for et udlæg.
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx xml
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx xml
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx xml

Mødeafregningen indsættes på den NEMkonto, der er tilknyttet cpr.nr./CVR.nr.