Overenskomstforhandlinger 2021

På Overlægeforeningens OK21 hjemmeside kan du løbende holde dig orienteret om status i forhandlingsprocessen frem mod overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2021.

Det er den helt overordnede plan, der aktuelt fremgår af OK21 tidslinjen, men mere detaljeret information vil følge i takt med, at forhandlingsprocessen skrider frem.  

På repræsentantskabsmødet den 19. juni 2020 vedtog repræsentantskabet følgende seks krav:

  1. Forbedring af vilkår for tjeneste og vagt
  2. Indførelse og klassificering af stilling som funktionsansvarlig overlæge
  3. Forbedring af vilkår for efteruddannelse
  4. Forbedring af seniorrettigheder for overlæger
  5. Forbedring af vilkår for ledende overlæger og øvrige lægelige chefer
  6. Bedre løn – og pensionsvilkår

Regionernes krav til FAS

De specielle krav fra AC' organisationerne

Forhandlingsdelegationen:


Lisbeth Lintz, formand for FAS og Overlægeforeningen (midtfor)
Niels Juul, medlem af bestyrelsen i Overlægeforeningen og
Susanne Wammen, medlem af bestyrelsen i Overlægeforeningen