Overenskomstforhandlinger 2021

På Overlægeforeningens OK21 hjemmeside kan du løbende holde dig orienteret om status i forhandlingsprocessen frem mod overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2021.

Det er den helt overordnede plan, der aktuelt fremgår af OK21 tidslinjen, men mere detaljeret information vil følge i takt med, at forhandlingsprocessen skrider frem.  

Her indledningsvist kan du finde de allerede planlagte regionale OK21 møder i november, december 2019 og januar 2020. På disse møder drøftes overlægernes krav og forventninger til overenskomstforhandlingerne.

Har du krav eller ønsker til OK21 - så send en mail til forhandlingsdelegationen på ok21.fas@dadl.dk

Forhandlingsdelegationen:

Lisbeth Lintz, formand for FAS og Overlægeforeningen
Klaus Peder Klausen, næstformand Overlægeforeningen 
Niels Juul, medlem af bestyrelsen i Overlægeforeningen og
Susanne Wammen, medlem af bestyrelsen i Overlægeforeningen