1 Start 2 Økonomi 3 Færdig

Mødegodtgørelse 

Hvis du søger om møde- eller kørselsgodtgørelse, bedes du udfylde denne webformular.

Du skal udfylde alle felter, som er markeret med *. 

Beløb indsættes på NEM-konto

Beløbet udbetales af Lægeforeningens finansafdeling og indsættes på den nemkonto, der er tilknyttet CPR.nr./ CVR.nr.

Marker om beløbet skal udbetales som A- eller B-indkomst (hvis B-indkomst, husk da, at skrive CVR. nr.)

OBS er der udelukkende tale om rejsegodtgørelse = tog, taxa, fly, km i egen bil etc., skal der af tekniske grunde sættes kryds i A-indkomst.

OBS. Fristen for indsendelse af blanketten er 5 år efter mødets afholdelse. 
Der ydes ikke refusion, hvis fristen overskrides. 

Transport
OBS: Der kræves, som dokumentation, en faktura, en bon eller en kvittering på, hvad der er købt, hvor det er købt, hvornår det er købt og beløbet. På denne faktura, bon eller kvittering skal butikken/sælgers navn og cvr-nummer stå. BEMÆRK: bankkvitteringer, dankort- og Mobilpay-kvitteringer er IKKE fyldestgørende som dokumentation for et udlæg. HUSK - Der kan kun søges refusion for ét møde ad gangen. OBS: Indscan dine bilag så tekst og beløb fremstår tydeligt og læsbart. Ved foto af bilag må disse ikke være foldede eller krøllede, og al tekst på billedet af bilaget skal være SYNLIG og LÆSBAR
Udfyld kun dette hvis slut-adresse er forskellig fra start-adresse.