FAS' bestyrelse

FAS' bestyrelse er sammensat af formændene for de 7 forhandlingsberettigede foreninger. Formanden for den største forhandlingsberettigede forening er efter vedtægterne formand for FAS’ bestyrelse. 

 

 

Formand

Overlæge

Susanne Edith Wammen


(Formand for Overlægeforeningen)


 

Næstformand

Praktiserende speciallæge

Ann-Louise Reventlow-Mourier


(Formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger)


 

Medlem

Overlæge

Gordon Thomas Jehu


(Formand for Overlæger i Staten)


 

Medlem

Læge

Frank Bringstrup


(Formand for Foreningen af Læger i Erhvervslivet - LE)


 

Medlem

Overlæge

Lene Annette Norberg


(Formand for Foreningen Af Kommunalt ansatte Læger - FAKL)


 

Medlem

Professor

Birgitte Jyding Vennervald


(Formand for Foreningen af Universitetsansatte Læger - ULF)


 

Medlem

Lægelig direktør

Claus Brøckner Nielsen


(Formand for Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark - FLCD)


 

Observatør

Overlæge

Klaus Peder Klausen