FAS' bestyrelse

FAS' bestyrelse er sammensat af formændene for de 7 forhandlingsberettigede foreninger. Formanden for den største forhandlingsberettigede forening er efter vedtægterne formand for FAS’ bestyrelse. 

 

 

Formand

Overlæge

Lisbeth Bojer Lintz Christensen


(Formand for Overlægeforeningen)


 

Medlem

Overlæge

Lene Annette Norberg


(Formand for Foreningen Af Kommunalt ansatte Læger - FAKL)


 

Medlem

Overlæge

Anders Fomsgaard


(Formand for Overlæger i Staten)


 

Medlem

Klinikchef

Nils Lauge Johannesen


(Formand for Foreningen af Lægelige Chefer i Danmark - FLCD)


 

Medlem

Læge

Frank Bringstrup


(Formand for Foreningen af Læger i Erhvervslivet - LE)


 

Medlem

Lektor

Helle Hasager Damkier


(Formand for Foreningen af Universitetsansatte Læger - ULF)


 

Medlem

Praktiserende speciallæge

Kirsten Ilkjær


(Formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger - FAPS)


 

Observatør

Overlæge

Lise Møller