FAS' årsmøde 2020

FAS årsmøde, der var planlagt til fredag den 2. oktober 2020 kl. 10.00 – 16.30 på Munkebjerg Hotel i Vejle, er udskudt.

Udskydelsen af FAS’ årsmøde sker af hensyn til de aktuelle covid-19 tiltag og ud fra et væsentlighedskriterie. Vi vurderer, at vores diskussioner om kvalitet godt kan vente til senere. Derfor har vi udskudt årsmødet.

Vi holder repræsentantskabsmøderne som planlagt

Væsentlighedskriteriet er også baggrunden for, at vi fastholder repræsentantskabsmøderne. Her er vigtige emner på dagsordenen, som vi ikke kan udskyde, og som vi har vurderet ikke kan drøftes på en ordentlig og demokratisk måde virtuelt.

Helt afgørende for, at vi fastholder repræsentantskabsmøderne, er naturligvis, at de kan afvikles fuldt forsvarligt og med overholdelse af alle retningslinjer for arrangementer under covid-19.
Læs mere her om Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde her.