OK18

Følg med i OK18 forhandlingerne

 

Læs mere

Overlægernes kodeks

Kodeks for godt arbejdsmiljø er et ideal, de færreste overlæger kan leve fuldt op til.
Det er heller ikke meningen.
Kodekset er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte godt arbejdsmiljø på den fælles dagsorden.

Ugeskrift for Læger

Nyheder

OK-forhandlinger fortsætter

  • Overlægeforeningen
20. februar 2018

Forhandlingerne for de ansatte i staten fortsætter trods flere meldinger om et forestående sammenbrud. Dermed er der også udsigt til, at ok-forhandlingerne for de ansatte i regioner, herunder sygehusene, og kommunerne kan fortsætte. Men parterne står stadig langt fra hinanden. Formændene for...

Overlæger bliver syge af sundhedsplatformen

  • Overlægeforeningen
15. februar 2018

Et større antal overlæger har fået museskader og andre gener som følge af arbejdet med sundhedsplatformen. Skaderne truer i nogle tilfælde med at gøre lægerne uarbejdsdygtige. Det er helt afgørende, at Region Hovedstaden griber hurtigt ind og sikrer et forsvarligt arbejdsmiljø, fastslår Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Jo, vores etik er i orden

  • FAPS
14. februar 2018

Formanden for Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS), Michael Westermann, der også er direktør i høreapparatkæden Din Hørespecialist, anklager i Dagens Medicin 8. februar en stor del af landets praktiserende ørelæger for at være på kant med Lægeforeningens etiske regler. Han går på endda så vidt som at postulere, at ”Lægeforeningens troværdighed er på spil”.

Overlægeforeningen efter frifindelse: En sag der ikke skulle være ført

  • Overlægeforeningen
02. februar 2018

En overlæge fra Odense Universitetshospital er i dag blevet frifundet i retten efter at have været tiltalt for at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed efter en patients død. Overlægeforeningens formand glæder sig over frifindelsen.

Medlemsmøde: Konflikt kan ikke udelukkes

  • Overlægeforeningen
31. januar 2018

Der er fortsat store knaster, som skygger forud for overenskomstforhandlingerne. En storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked kan derfor endnu ikke udelukkes. Det var budskabet til det første af fem informationsmøder for medlemmer af Overlægeforeningen og Yngre Læger.

24 færøske overlæger deler 12,6 mio kr.

  • Overlægeforeningen
24. januar 2018

Forlig mellem FAS og Landssygehuset i Tórshavn betyder, at betaling for op til 18 års vagtarbejde – i alt 12,6 mio. kr. – udbetales til overlægerne.