OK18


Se, hvad forliget betyder for
overlæger

 

Læs mere

Overlægernes kodeks

Kodeks for godt arbejdsmiljø er et ideal, de færreste overlæger kan leve fuldt op til.
Det er heller ikke meningen.
Kodekset er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte godt arbejdsmiljø på den fælles dagsorden.

Ugeskrift for Læger

Nyheder

Husk at stemme til repræsentantskabsvalget

 • Overlægeforeningen
18. maj 2018

Alle medlemmer har nu modtaget en elektronisk stemmeseddel. Sidste frist for at stemme er 31. maj 2018 kl. 12.00

Repræsentantskabet bakker op om OK18-resultat

 • FAS
 • Overlægeforeningen
16. maj 2018

Overlægeforeningens repræsentantskab besluttede tirsdag aften enstemmigt at bakke op om resultatet for overenskomstforhandlingerne.

En stor sejr for fællesskabet

 • Yngre Læger
 • FAS
 • Overlægeforeningen
09. maj 2018

For første gang nogen sinde stod alle offentligt ansatte lige fra rengøringsassistenten til overlægen sammen. Og det bar frugt. Sådan skriver Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger i denne uges leder.

OK18: Se hvad forliget betyder for overlæger

 • Overlægeforeningen
05. maj 2018

En økonomisk ramme på 8,1 procent. Indskrivning af den betalte spisepause. Og ekstra penge til pensionen. Det er nogle af hovedemnerne i de forlig, der er indgået på overlægeområdet.

FAS-overenskomst i hus: Højere pension til alle

 • FAS
 • Overlægeforeningen
01. maj 2018

6.600 overlæger og lægelige chefer har nu fået ny overenskomst. Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er netop blevet enige om en aftale om udmøntning af vores organisationspulje. Aftalen betyder, at pensionen forbedres med 0,33 pct. for alle.

Konflikt afblæst efter forlig i staten

 • Yngre Læger
 • FAS
 • Overlægeforeningen
28. april 2018

Finansministeriet og organisationerne for de statsansatte har netop indgået et forlig om en overenskomst for ansatte i staten. Dermed er der aftaler på plads for alle tre offentlige områder – kommuner, regioner og stat – og de varslede konflikter kan afblæses. Aftalerne er en stor sejr, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.