Har du brug for hjælp?

Kontakt FAS og få kompetent og relevant rådgivning
om dit arbejdsliv, løn og overenskomst.

Læs mere

Spil dig til et godt arbejdsmiljø

Arbejdsudvalgene i Overlægeforeningen og Yngre Læger har netop lanceret et arbejdsmiljøspil, som ved hjælp af spørgsmål sætter gang i dialogen om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Spillet kan spilles på afdelingerne og kan bestilles i Overlægeforeningens sekretariat.

Ugeskrift for Læger

Nyheder

Husk at få lægernes ekspertise med i ledelsen af det nye sundhedsvæsen

 • Overlægeforeningen
18. januar 2019

Overlægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) ser med stor bekymring på den ledelsesmodel for sundhedsvæsenet, som regeringen lægger op til med udspillet til en sundhedsreform.

Overlæger: Ros til ny kvalitetsplan for kommunal sundhed

 • Overlægeforeningen
16. januar 2019

Regeringens sundhedsreform indeholder en ny kvalitetsplan, der skal sætte standarder for faglighed og kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Det er den rigtige vej at gå, mener Overlægeforeningen, der længe har advaret mod alt for svingende kvalitet i kommunernes sundhedstilbud.

Sundhedsreform: Læger er positive over for et styrket, nært sundhedsvæsen

 • Lægeforeningen
 • Yngre Læger
 • PLO
 • Overlægeforeningen
16. januar 2019

Lægerne ser positivt på regeringens ambition om at sikre større sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og på de initiativer, der skal stille større krav til kvaliteten af ydelserne i kommunerne. En stærk lægefaglig indflydelse i de nye sundhedsfællesskaber er en forudsætning for, at reformen kan fungere efter hensigten.

Læger: Risiko for fokus på struktur frem for patienterne

 • Lægeforeningen
 • PLO
 • Overlægeforeningen
15. januar 2019

Regeringens udspil til en ny sundhedsreform er efter mange måneders ventetid nu endelig blevet offentliggjort. Men lægerne savner gode argumenter for en stor strukturreform og efterlyser fokus på manglende ressourcer i sundhedsvæsenet.

Lintz: Kommunerne må forpligtes på kvalitet i det sammenhængende sundhedsvæsen

 • Overlægeforeningen
11. januar 2019

Borgerne skal kunne være sikre på at få gode sammenhængende behandlingsforløb, uanset hvor de bor. Det fastslog Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, i sin tale på Kommunaløkonomisk Forum 2019.

God offentlig ledelse handler også om at have ressourcer nok

 • Overlægeforeningen
09. januar 2019

Regeringen sætter med sit udspil ”En offentlig sektor rustet til fremtiden” fokus på udvikling af ledere i den offentlige sektor. Overlægeforeningen hilser dette fokus velkomment – men havde gerne set et udspil med lidt større fokus på de udfordringer, som ledere på blandt andet sygehuse konkret står over for.