Farvel til overflødige registreringer - goddag til bedre kvalitet

13. april 2015

Af Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen

Hvis man er syg, vil man gerne være sikker på at få behandling af bedste kvalitet. Som læger har vi samme mål. Vi vil give patienterne så god behandling som overhovedet muligt. Så enkelt er det. Derfor er det naturligvis den kliniske kvalitet, der skal måles på.

Lægeforeningen efterlyser en national strategi for arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsenet. Vi påpeger i et nyt politikpapir behovet for sammenhæng, klar arbejdsdeling mellem sygehuse, praksis, kommuner, regioner og stat samt enkle meningsfulde mål for, hvor godt et resultat vi leverer. Der skal kortlægges, ryddes op og skæres fra.

Et vigtigt element i den plan bør også være, at Den Danske Kvalitetsmodel ændres dramatisk på sygehusområdet. Læger er dødtrætte af overflødige registreringer og unødvendige dokumentationskrav. Vi har sagt det i årevis, men det er begrænset, hvad det har hjulpet. Det er utilfredsstillende, og det er ærgerligt.

Hvis læger i større tal skal engagere sig i dette vigtige arbejde, så kræver det, at de kan se en faglig mening med de mål, som de bliver bedt om at opfylde. At de faktisk har betydning for patienterne. Derfor vil vi opfordre til, at standarder for administrative processer skæres væk. I stedet indføres nye og færre meningsfulde standarder for kvaliteten af behandlingen.

En national strategi skal sikre, at arbejdet med at udvikle kvalitet gennemsyrer hele sundhedsvæsenet ved at give den enkelte de nødvendige rammer for at arbejde systematisk med kvalitet. Vi skal væk fra, at kvalitetsarbejde varetages af enkelte medarbejdere fra kontorer langt fra patienterne. I stedet skal de klinisk arbejdende læger have en nøglerolle. Deres engagement er afgørende for kvalitetsarbejdets retning og det nødvendige drive i dagligdagen. Fagpersoner skal have adgang til tidstro data, så det faktisk bliver muligt at forbedre behandlingen løbende hos de aktuelle patienter og samtidig justere praksis, så den bliver bedre i morgen. I dag har vi ikke adgang til den type data.

Regeringen lagde i sit sundhedsudspil fra august op til en nytænkning af kvalitetsindsatsen med mere fokus på resultater og patienternes ønsker. Det bør ske i tæt samarbejde med læger og andre sundhedsprofessionelle, hvis det skal føre til de nødvendige forbedringer.

 

Leder bragt i Ugeskrift for Læger nr. 8/2015.