FAQ - spørgsmål & svar om influenzavaccination 2019/20

Er jeg forpligtet til at vaccinere mod influenza? Og hvor længe tilbydes gratis vaccination? I denne FAQ kan praktiserende læger få svar på hyppigt stillede spørgsmål om influenzavaccination jf. aftalen for 2018-19. Klik på spørgsmålene for at komme videre til svarene. 

Influenzavaccination

Spørgsmål om influenzaaftalen ml. PLO og RLTN

Spørgsmål om influenzavacciner og målgrupper

Spørgsmål om honorering af influenzavaccination 


1. Er jeg som praktiserende læge forpligtet til at influenzavaccinere?


Svar: Nej. Aftalen mellem PLO og RLTN om honorering for influenzavaccination er ikke en del af overenskomst om almen praksis, og der er derfor ingen pligt.

Til toppen


2. Er der tale om en god aftale for den praktiserende læge?


Svar: Honoreringen i aftalen mellem PLO og RLTN afspejler de beløb, som Sundheds- og Ældreministeriet betaler regionerne. Der har derfor ikke reelt være en forhandling af honoreringen. Dette er også baggrunden for, at praktiserende læger ikke er forpligtede til at influenzavaccinere.

Til toppen


3. Kan andre end praktiserende læger også influenzavaccinere?


Svar: Ja, alle læger kan influenzavaccinere. Indgivelse af influenzavaccination er lægeforbeholdt virksomhedsområde, som kan delegeres til en medhjælp (personale). Det betyder, at der vil skulle være en ansvarlig læge, når fx apoteker eller andre tilbyder influenzavaccination.

Til toppen


4. Hvor længe tilbydes gratis influenzavaccination til målgruppen?


Svar: Tilbuddet om gratis influenzavaccination til målgruppen gælder fra den 1. november 2019 til 15. januar 2020, dog kan gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og personer i deres husstand få gratis influenzavaccination indtil udgangen af februar 2020.

Til toppen


5. Hvorfor er tidsperioden ændret?


Svar: Forskning tyder på, at vaccinens effekt aftager efter 2-3 måneder. Derfor har Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut fundet grundlag for ændret vaccinationsperioden med henblik på at sikre at vaccinerede har antistoffer i blodet, når influenzaen rammer i vintermånederne.

Til toppen


6. Hvilken influenzavaccine benyttes i år? 


Svar: I influenzasæsonen 2019/20 benyttes en 4-valent influenzavaccine til alle i målgruppen for gratis influenzavaccination.

Til toppen


7. Hvordan fås vaccinen?


Svar: Den 4-valent influenzavaccine købes via Statens Serum Institut (SSI).

Til toppen


8. Hvem er målgruppen for gratis influenzavaccination?


Svar:

 • Personer, der er født før den 15. januar 1955
 • Førtidspensionister
 • Borgere med kroniske sygdomme m.v. efter lægelig vurdering, herunder
      - kroniske lungesygdomme
      - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
      - diabetes l eller 2 (sukkersyge)
      - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
      - kronisk lever- og nyresvigt
      - svær overvægt (vejledende BMI>40)
      - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Udgangspunktet for influenzavaccination er vaccination i klinikken. Vaccination kan dog også ske i hjemmet. Vaccination på plejehjem, i plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger anses ikke for vaccination i hjemmet, men honoreres svarende til influenzavaccination i klinikken. 

Til toppen


9. Hvad er prisen for influenzavaccination for personer, som ikke falder inden for det gratis tilbud?


Svar: Den praktiserende læge fastlægger selv betalingen for influenzavaccination til personer, som ikke er omfattet af det gratis tilbud. Ved fastsættelse af privat honorar kan inddrages pris på vaccine, tidsforbrug for vaccination og information mv. Husk at informere om prisen for influenzavaccination forud for vaccination, fx ved tidsbestilling.

Til toppen


10. Hvilken ydelseskoder skal benyttes? 


Svar:

Med aftale om influenzavaccination 2019/20 er der sket en forsimpling af antallet af ydelseskoder. Det betyder, at der er i alt 6 ydelseskoder.

Ydelse 8910 som omfatter ældre (personer født før den 15. januar 1955), førtidspensionister og personer med en kroniske sygdomme. Og ved vaccination i hjemmet benyttes ydelse 8913 for denne gruppe.

Ydelse 8911 benyttes ved influenzavaccination for personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og personer i deres husstand. Ved vaccination i hjemmet anvendes ydelse 8914.

Ydelse 8912 anvendes ved influenzavaccination af gravide i 2. og 3. trimester. Dog benyttes ydelse 8915, hvis vaccinationen sker i hjemmet.  

Til toppen


11. Hvad er honoreringen for influenzavaccination?


Svar:  For influenzavaccination i klinikken udgør honoraret 177 kr. Vaccination på plejehjem, i plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger sidestilles med vaccination i klinikken. Influenzavaccination i hjemmet honoreres med 349 kr.

Til toppen


12. Hvad med influenzavaccination i forbindelse med sygebesøg? 


Svar: Udføres der influenzavaccination i forbindelse med sygebesøg, som sker i henhold til overenskomst om almen praksis, afregnes med 177 kr., svarende til vaccination i klinikken.

Til toppen


13. Hvad med influenzavaccination i forbindelse med konsultation (0101)? 


Svar: Der kan kun afregnes en konsultation (0101) sammen med en influenzavaccination, hvis der leveres lægelig behandling m.v., som vedrører andre sundhedsfaglige problemstillinger end vaccination.

Til toppen


14. Hvordan afregnes betaling for influenzavaccination med regionen?


Svar: Sammen med den øvrige afregning af ydelser efter overenskomst om almen praksis.

Til toppen


15. Skal der benyttes sundhedskort ved influenzavaccination?


Svar: Ja, patienter skal benytte sundhedskort ved influenzavaccination i klinikken, dvs. ydelsen P-markeres. Ved vaccination i hjemmet og på plejehjem m.v., er der ikke krav om P-markering.

Til toppen