FAQ - spørgsmål & svar om influenzavaccination 2018/19

Er jeg forpligtet til at vaccinere mod influenza? Og hvor længe tilbydes gratis vaccination? I denne FAQ kan praktiserende læger få svar på hyppigt stillede spørgsmål om influenzavaccination jf. aftalen for 2018-19. Klik på spørgsmålene for at komme videre til svarene. 

Influenzavaccination

Spørgsmål om influenzaaftalen ml. PLO og RLTN

Spørgsmål om influenzavacciner og målgrupper

Spørgsmål om honorering af influenzavaccination 


1. Er jeg som praktiserende læge forpligtet til at influenzavaccinere?


Svar: Nej. Aftalen mellem PLO og RLTN om honorering for influenzavaccination er ikke en del af overenskomst om almen praksis, og honorarerne er heller ikke forhandlet med PLO.

Praktiserende læger kan tilbyde influenzavaccinationer på 2 måder:

 1. Som fuldt privatbetalt ydelse, hvor lægen selv fastsætter sit honorar (efterspørges typisk af erhvervsaktive voksne uden for risikogruppe), eller:
 2. Efter bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.

Til toppen


2. Er der tale om en god aftale for den praktiserende læge?


Svar: Honoreringen i aftalen mellem PLO og RLTN afspejler de beløb, som Sundheds- og Ældreministeriet betaler regionerne. Der har derfor ikke reelt være en forhandling af honoreringen. Dette er også baggrunden for, at praktiserende læger ikke er forpligtede til at influenzavaccinere.

Til toppen


3. Kan andre end praktiserende læger også influenzavaccinere?


Svar: Ja, alle læger kan influenzavaccinere. Indgivelse af influenzavaccination er lægeforbeholdt virksomhedsområde, som kan delegeres til en medhjælp (personale). Det betyder, at der vil skulle være en ansvarlig læge, når fx apoteker eller andre tilbyder influenzavaccination.

Til toppen


4. Hvor længe tilbydes gratis influenzavaccination til målgruppen?


Svar: Tilbuddet om gratis influenzavaccination indenfor målgruppen gælder fra den 1. oktober 2018 til udgangen af 2018, dog kan gravide i 2. og 3. trimester samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter få gratis influenzavaccination indtil udgangen af februar 2019.

Til toppen


5. Hvorfor er der flere influenzavacciner i år (2018)?


Svar: I influenzasæsonen 2018/19 benyttes både en 3-valent og en 4-valent influenzavaccine. Årsagen er, at det kun har været muligt for SSI af købe en begrænset mængde af den 4-valente influenzavaccine. Den 4-valente influenzavaccine er prioriteret til gravide, yngre (under 60 år) med kronisk og/eller alvorlig sygdom og til ældre (60 år og derover), hvor influenza vil udgøre en særligt alvorlig sundhedsrisiko. Øvrige i målgruppen tilbydes den 3-valente influenzavaccine. Se sprgs. 9.

Til toppen


6. Er prisen den samme på den 3-valente og den 4-valente influenzavaccine?


Svar: Ja, ved indkøb af influenzavacciner hos SSI er prisen på de to vacciner ens. Den 4-valente influenzavaccine kan kun købes hos SSI. SSI har indført begrænsninger på, hvor meget af den 4-valente influenzavaccine, som kan bestilles af hensyn til den begrænsede mængde, som er til rådighed. Begrænsningerne for køb af den 4-valente influenzavaccine betyder, at det ikke vil være muligt at udnytte mængderabatterne i samme omfang, som ved køb af den 3-valente vaccine, hvorfor den praktiserende læge vil opleve, at det 4-valente vaccine reelt er dyrere.

Til toppen


7. Hvem er målgruppen for gratis influenzavaccination?


Svar:

 •  Personer, der er fyldt 65 år
 •  Førtidspensionister
 •  Gravide i 2. og 3. trimester
 • Borgere med kroniske sygdomme m.v. efter lægelig vurdering, herunder:
  •  kroniske lungesygdomme
  •  hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes l eller 2 (sukkersyge)
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • svær overvægt (vejledende BMI>40)
  • andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko 
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter

Udgangspunktet for influenzavaccination er vaccination i klinikken. Vaccination kan dog også ske i hjemmet. Vaccination på plejehjem, i plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger anses ikke for vaccination i hjemmet, men honoreres svarende til influenzavaccination i klinikken. 

Til toppen


8. Hvem er målgruppen for den 4-valente influenzavaccine?


Svar:

 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer under 60 år med kroniske sygdomme eller andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko 
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter
 • Personer på 60 år og derover, hvor at influenza udgøre en særlig alvorlig sundhedsrisiko

Til toppen


9. Hvem er målgruppen for den 3-valente influenzavaccine?


Svar: 

 • Personer, der er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Personer på 60-65 år med kroniske sygdomme mv.
 • Personer, som ikke falder inden for målgruppen for gratis influenzavaccination, men som ønsker vaccination mod egenbetaling.

Til toppen


10. Hvad er prisen for influenzavaccination for personer, som ikke falder inden for det gratis tilbud?


Svar: Den praktiserende læge fastlægger selv betalingen for influenzavaccination til personer, som ikke er omfattet af det gratis tilbud. Ved fastsættelse af privat honorar kan inddrages pris på vaccine, tidsforbrug for vaccination og information mv. Husk at informere om prisen for influenzavaccination forud for vaccination, fx ved tidsbestilling.

Til toppen


11. Hvad er honoreringen for influenzavaccination?


Svar: For influenzavaccination i klinikken udgør honoraret 145 kr. Vaccination på plejehjem, i plejeboliger, ældreboliger og beskyttede boliger sidestilles med vaccination i klinikken. Influenzavaccination i hjemmet honoreres med 315 kr.

Til toppen


12. Hvad med influenzavaccination i forbindelse med sygebesøg?


Svar: Udføres der influenzavaccination i forbindelse med sygebesøg, som sker i henhold til overenskomst om almen praksis, afregnes med 145 kr., svarende til vaccination i klinikken.

Til toppen


13. Hvad med influenzavaccination i forbindelse med konsultation (0101)?


Svar: Der kan afregnes en konsultation (0101) sammen med en influenzavaccination, hvis der leveres lægelig behandling m.v., som vedrører andre sundhedsfaglige problemstillinger end vaccination. Der gøres opmærksom på, at regionerne i deres controlling af ydelseshonorering er opmærksom på dette forhold.

Til toppen


14. Hvordan afregnes betaling for influenzavaccination med regionen?


Svar: Sammen med den øvrige afregning af ydelser efter overenskomst om almen praksis.

Til toppen


15. Skal der benyttes sundhedskort ved influenzavaccination?


Svar: Ja, patienter skal benytte sundhedskort ved influenzavaccination i klinikken, dvs. ydelsen P-markeres. Ved vaccination i hjemmet og på plejehjem m.v., er der ikke krav om P-markering.

Til toppen