FAQ om OK18

I denne FAQ får du svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om hovedtemaerne i OK18. Den nye overenskomst for almen praksis trådte i kraft 1. januar 2018.