FAQ om henvisninger til privatpraktiserende speciallæge

Er der formkrav til en henvisning?

Henvisningen skal være udfærdiget efter gældende MedCom standard. Det betyder f.eks. at den skal være elektronisk.

Henvisningen er opbrugt - fortsat behov?

Fortsat behandling forudsætter en fornyet henvisning. Det skal ske med en påtegning om, at der er tale om fortsat behandling.

Hvad skal fremgå af henvisningen fra egen læge?

Det skal bl.a. fremgå, hvorvidt der er tale om en ny undersøgelse/diagnose eller fortsat behandling

Hvad sker der, når behandlingen er afsluttet hos speciallægen?

Når patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet, skal speciallægen give den henvisende læge en skriftlig meddelelse/epikrise herom, evt. med rådgivning for den fremtidige behandling.

Hvor længe gælder henvisningen?

Der gælder ingen tidsfrister, når henvisningen er hentet ned fra henvisningshotellet inden for de 6 måneder.

Henvisningen er gældende og skal benyttes for samme lidelse, indtil den er opbrugt, og dvs. indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller indtil patienten anses for færdigbehandlet.

Hvor mange konsultationer gælder henvisningen til?

Som udgangspunkt omfatter en henvisning 6 konsultationer hos speciallægen. Der kan gælde særlige limiteringer for særlige specialer.

Kan henvisningen blive forældet?

Ja, hvis den ikke er hentet ned fra henvisningshotellet inden for 6 måneder fra udstedelsen. Speciallægen skal da anmode patienten om at kontakte egen læge for udarbejdelse af en ny henvisning.