FAPS-Nyt Valg til FAPS’ regionsbestyrelse i Region Hovedstaden 

Der er valg i maj 2019.
Hele den nuværende bestyrelse genopstiller, men alle medlemmer af FAPS i Region Hovedstaden har ifølge FAPS’ vedtægter stemmeret og kan stille op til valget.
Valget afvikles elektronisk.
Læs nærmere her.

Der vil blive en præsentation af valget på medlemsmødet, der holdes d. 13. marts 2019 på Bispebjerg Hospital.
Du har tidligere modtaget invitation til medlemsmødet – husk at møde op! Se invitationen her.

Du er velkommen til at kontakte mig for opklarende spørgsmål.

Lars Frølund
Speciallæge dr.med.
Formand for regionsbestyrelsen Region Hovedstaden