FAPS-Nyt Sygefonden: SAK kurser og erhvervspsykolog

SAK-kurser 2018/2019 
Sygefonden opfordrer alle praktiserende speciallæger til at deltage i SAK-kurserne.

Erfaringen fra de sygemeldte speciallæger - med især stress og depressionsdiagnoser - viser, at det er vigtigt med netværk blandt kollegerne (og ikke nødvendigvis fra samme speciale), hvor problematikker omkring det at være klinikejer kan diskuteres.

Primo juni 2018 blev der for første gang afholdt et SAK kursus for den erfarne praktiserende speciallæge, som har været klinikejer i mere end 3 år. Kurset var en stor succes, og der er derfor allerede fastsat ny dato. Tilmelding til kurset, som afholdes den 21.-24. maj 2019, sker via link inde på kursusbeskrivelsen.

SAK Administration 2018 for praktiserende speciallæger med maksimalt 3 år som klinikejer er fuldtegnet, men det er altid muligt at skrive sig på ventelisten (kew@dadl.dk), og ellers gentages dette kursus i 2019. Tilmelding til kursus i 2019 åbnes primo december 2018.

SAK praksispersonalekursus har ledige pladser den 9. november 2018.

Erhvervspsykolog Mette Krøigaard
Sygefonden gør opmærksom på, at medlemmer af FAPS har mulighed for at kontakte Mette Krøigaard på 22 54 30 71 med henblik på sparring ifm. f.eks. sygdom, stress, ledelse og personaleudfordringer.

På Sygefondens vegne
Niels Siebuhr
Formand