FAPS-Nyt Sygefonden

Orientering fra FAS' Fond (Sygefonden) 

Ny deadline for udbetaling af sygehjælp
Dato for udbetaling af sygehjælp rykkes fra den 15. til den 20.
Det vil i praksis betyde, at hvis fravær for april måned er registreret og anmodet om indenfor de første 5 hverdage i maj, vil udbetaling ske senest den 18. maj, som er sidste bankdag inden den 20.

Erhvervspsykolog Mette Krøigaard
Sygefonden gør opmærksom på, at medlemmer af FAPS har mulighed for at kontakte Mette Krøigaard på 22 54 30 71 med henblik på sparring ifm. f.eks. sygdom, stress, ledelse, personaleudfordringer og klagesager.

På Sygefondens vegne

Niels Siebuhr
Formand