FAPS-Nyt Så har plastikkirurgerne afsluttet 1. runde af akkrediteringen! 

Plastikkirurgerne har været gennem survey og er akkrediteret med en rigtig flot resultat, som viser, at der er helt styr på den organisatorisk kvalitet og patientsikkerheden i specialet.

Klinikkerne har efter deres akkreditering fået tilsendt et spørgeskema fra eKVIS med det formål at evaluere akkrediteringsprocessen. Der har været en flot svarprocent på 88, og der er udarbejdet en rapport, som beskriver specialets vurdering af akkrediteringen. Du finder rapporten på eKVIS' hjemmeside under Plastikkirurgi/akkreditering.
Da akkrediteringen fortsætter en runde mere, er det vigtigt, at du løbende viderefører klinikkens kvalitetsarbejde. Det vil sige, at klinikken følger sin kvalitetsovervågningsplan bl.a. ved fortsat at gennemføre journalaudit en gang om året og i øvrigt vedligeholde den systematik og opfølgning, som allerede sker.

Vær opmærksom på, at der er mindre ændringer i det reviderede standardsæt, så vi anbefaler, at du gennemgår standarderne og justerer arbejdsgange og/eller dokumenter, der hvor der er behov. Det nye standardsæt er fremsendt til klinikkerne i slutningen af september, sammen med et brev som beskriver de væsentligste ændringer. Information om standarderne og ændringer kan ses på eKVIS' hjemmeside. 

Plastikkirurgerne skal akkrediteres 2. gang i perioden fra august til november 2020. IKAS informerer om den præcise dato ca. seks måneder inden, via klinikkens e-boks.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte eKVIS på ekvis@dadl.dk