FAPS-Nyt Så har dermatologerne afsluttet 1. runde af akkrediteringen! 

Dermatologerne har været gennem survey og er akkrediteret med en rigtig flot resultat, som viser, at der er helt styr på den organisatorisk kvalitet og patientsikkerheden i specialet.

Klinikkerne har efter deres akkreditering fået tilsendt et spørgeskema fra eKVIS, med det formål at evaluere akkrediteringsprocessen. Svarprocenten er på 61, og der er udarbejdet en rapport, som beskriver specialets vurdering af akkrediteringen. Du finder rapporten på eKVIS' hjemmeside under Dermatologi/akkreditering.

Da akkrediteringen fortsætter en runde mere, er det vigtigt, at du løbende viderefører klinikkens kvalitetsarbejde. Det vil sige, at klinikken følger sin kvalitetsovervågningsplan bl.a. ved fortsat at gennemføre journalaudit en gang om året og i øvrigt vedligeholde den systematik og opfølgning, som allerede sker. Vær opmærksom på, at der er mindre ændringer i det reviderede standardsæt. Vi anbefaler, at du gennemgår standarderne og justerer arbejdsgange og/eller dokumenter, der hvor der er behov. Det nye standardsæt er fremsendt til klinikkerne i slutningen af september 2018 sammen med et brev, som beskriver de væsentligste ændringer. Information om standarderne og ændringer kan desuden ses på eKVIS' hjemmeside.

Dermatologerne skal akkrediteres i 2. runde i perioden januar til oktober 2021. IKAS informerer om den præcise dato ca. seks måneder inden via klinikkens e-boks.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte eKVIS på ekvis@dadl.dk