FAPS-Nyt Problemer i forbindelse med afregning af honorarer siden moderniseringens ikrafttræden 

FAPS er blevet gjort opmærksom på, at Region Hovedstaden - siden moderniseringens ikrafttræden - ikke har udbetalt honorarer til de praktiserende radiologer, men i stedet udbetalt et a conto-beløb.

Dette er ikke sket under inddragelse af FAPS.
FAPS ser med alvor på situationen og er i den forbindelse i kontakt med Danske Regioner om baggrunden herfor, samt om hvordan situationen skal håndteres.

Nærmere orientering vil følge.