FAPS-Nyt Præcisering af ydelsesbeskrivelser og indstik samt adgang til takstkort

Kære kolleger

Der er mellem parterne FAPS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn aftalt enkelte præciseringer af ydelsesbeskrivelserne forud for moderniseringens ikrafttræden den 1. april 2019. Du kan se ændringerne i den reviderede moderniseringsrapport.

Det drejer sig om ydelserne:

0140, hvor det under klinikpersonale er blevet præciseret, at klinikpersonalet kan udføre henholdsvis priktest og spirometri.

0141, hvor det under undersøgelse/behandling er blevet præciseret, at der ikke, medmindre speciallægen finder det fagligt relevant, skal laves priktest og/eller RAST-test samt basale blodprøver. Af ydelsesbeskrivelsen fremgår således udelukkende, at der skal laves en specifik allergologisk undersøgelse efter lægefaglig vurdering.

2026 og 2027, hvor det under undersøgelse/behandling er blevet præciseret, at der ikke i forbindelse med årskontrollen skal laves reversibilitetstest.

2601, hvor det under klinikpersonale er blevet præciseret, at resultatet skal tolkes af speciallægen.

1001, ydelsen fremgik ikke tidligere af moderniseringsrapporten, men er nu at finde på s. 135 i rapporten.

Vær opmærksom på, at I kan tilgå alle ydelsesbeskrivelserne direkte via links i det nye takstkort, som fra i dag kan findes på FAPS' hjemmeside.

Derudover er der foretaget en præcisering af indstikkets § 1, stk. 9, hvor ydelse 3035 "Biopsi" nu fremgår af listen over ydelser, der ikke kan udføres dobbeltsidigt. Dette skyldes, at det af ydelsesbeskrivelsen for ydelse 3035 fremgår, at "Ydelsen dækker det nødvendige antal biopsier". Se det reviderede indstik her.


Med venlig hilsen

Niels Henrik Nielsen og Kirsten Ilkjær

Foreningen af Praktiserende Speciallæger