FAPS-Nyt Orientering fra Sygefonden: Opdatering vedr. Covid-19

Flere medlemmer med influenza-lignende symptomer har rettet henvendelse til Sygefonden, idet Sundhedsstyrelsens nye strategi med at forbeholde coronavirus-podning til alvorligt syge patienter betyder, at man ikke længere automatisk bliver podet på mistanke om coronavirusinfektion.

Podning er ikke nødvendig for ansøgning om sygehjælp, når man har sygdomssymptomer .

Er man syg skal man ikke gå på arbejde. Er man syg, i mere end 5 hverdage, skal man anmelde det til Sygefonden på normal vis, hvorefter der udbetales sygehjælp efter almindelige regler (5 karensdage osv.).

Sygefondens tidligere udsendte FAPS-nyt  af 6. marts 2020 var en understregning af, at Sygefonden udbetaler refusion ved sygdom hos speciallægen (og på daværende tidspunkt var det Sundhedsstyrelsens politik at pode alle med mistænkt corona-infektion) og ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste ved karantæne beordret af SST pga. påvist eller mulig coronasygdom hos kontakter.

Der henvises også til Sundhedsstyrelsens brev af 13. marts 2020 (udsendt med FAPS-Nyt 25/2020 14. marts 2020).

Jeg håber, at ovenstående information er nyttig, samt at vi undgår at blive syge alle sammen på samme tidspunkt.
 

På Sygefondens vegne

Peter Tingsgaard
Formand