FAPS-Nyt Orientering fra FAS' Fond (Sygefonden) 

Nye udbetalingsbestemmelser pr. 1. januar 2019 

Sygefondens bestyrelse gennemgår hvert år udbetalingsbestemmelserne mhp. eventuelle ændringer eller justeringer.
De nye bestemmelser bliver lagt på nettet primo januar 2019, men kan læses nu ved at klikke på overskriften.
Bestemmelserne for 2019 er kun ændret mht. sygdom under ferie og vikarfratræk.
Herudover er der mindre redaktionelle præciseringer.

Ferie og udbetaling af sygehjælp
Fremover udbetales der ikke sygehjælp i en planlagt lukning af praksis.
Den nye regel betyder, at der ikke vil blive udbetalt sygehjælp i de dage, hvor praksis f.eks. er lukket pga. juleferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie eller andre feriedage.
Det vil sige, at man kan få udbetalt sygehjælp frem til en planlagt lukning, og udbetaling af sygehjælp kan genoptages, når praksis åbner igen, hvis man ikke er blevet raskmeldt.
Bestemmelsen gælder også orlov.
Se punkt 5.

Fratræk for vikar
Eventuelt vikarfratræk beregnes fremover ved at vikarløn fratrækkes i praksis’ samlede
omsætning for de dage, der har været vikar. Se punkt 4.1.

Seniorvikar
Sygefonden vil gerne gøre opmærksom på den jobdatabase, der findes på ugeskriftet.dk (kræver log-in), hvor pensionerede medlemmer kan tilbyde deres arbejdskraft i en begrænset periode. Klik på overskriften for at læse mere.
Her kan sygemeldte speciallæger måske være heldige at finde en vikar, hvis det ikke er muligt i eget netværk.

Erhvervspsykolog Mette Krøigaard
Sygefonden minder om, at medlemmer af FAPS har mulighed for at kontakte Mette Krøigaard på 22 54 30 71 med henblik på sparring ifm. f.eks. sygdom, stress, ledelse og personaleudfordringer.

På Sygefondens vegne
og med ønsket om en god jul og et godt nytår
Peter Tingsgaard
Formand